Ta strona nie jest już przez nas aktualizowana.

Naszą ofertę rozwiązań dla firm i pracowników sprawdzisz na zdrowafirma.medicover.pl

zdrowafirma.medicover.pl

Zespół Medicover

Postępowanie w nagłych sytuacjach

Postępowanie w nagłych sytuacjach

Codziennie w pracy i poza nią jesteśmy narażeni na wypadki i urazy, które nieodpowiednio zaopatrzone mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

Dzięki naszym programom Twoi pracownicy dowiedzą się jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu.

Postępowanie w nagłych sytuacjach

Sprawdź co zawierają nasze programy

BLS dla dorosłych

– to szkolenie z podstawowych umiejętność i ustandaryzowanego i zachowania się w większości przypadków dotyczących pomocy poszkodowanemu w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Urazy podstawowe

– zawiera podstawowe zasady postępowania w przypadku typowych urazów oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Nagłe przypadki medyczne

– to szkolenie uczy pracowników jak udzielić pomocy w przypadku częstych i niebezpiecznych sytuacji zdrowotnych.

BLS AED

– szkolenie skierowane jest szczególnie do tych firm, które zakupiły lub planują zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED). Praktyczna nauka użycia AED.

Ratownictwo drogowe

– kierowca zdobędzie wiedzę, jak zachować się podczas typowych wypadów komunikacyjnych np. zderzenia czy potrącenia pieszego.

Dzieci BLS

– to kurs dla osób zawodowo opiekujących się dziećmi oraz rodziców chcących uzyskać wiedzę jak należy postępować w stanach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

Urazy zaawansowane

– kurs stanowi uzupełnienie szkolenia: URAZY podstawowe i pozwala na zapoznanie się z metodami postępowania w zaawansowanych urazach.

Mały ratownik

– wiedza przekazywana najmłodszym podczas kursu ma je oswoić z tematem pierwszej pomocy i rozwinąć u nich poczucie obowiązku jej niesienia.

HEART SAVER - RKO AED

– szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, szczególnie z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

HEART SAVER - pierwsza pomoc

– szkolenie dla osób chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, szczególnie dla osób, które częściej narażone są na urazy.

Nasze rekomendacje przykładowych programów

  • Program 1 – BLS AED + BLS dzieci + Stany Nagłe
  • Program 2 – Urazy podstawowe + Ratownictwo Drogowe
  • Program 3 – Urazy podstawowe + urazy zaawansowane
  • Program 4 – Urazy podstawowe + BLS AED + Stany Nagłe
  • Program 5 – Urazy podstawowe + BLS AED + Stany Nagłe + ratownictwo drogowe

Programy rekomendujemy dla wszystkich grup pracowniczych