Ta strona nie jest już przez nas aktualizowana.

Naszą ofertę rozwiązań dla firm i pracowników sprawdzisz na zdrowafirma.medicover.pl

zdrowafirma.medicover.pl

Zespół Medicover

O nas

O nas

Od ponad 20 lat zapewniamy swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię oraz kompleksową opiekę szpitalną.

Stale analizujemy stan zdrowia pacjentów będących pod naszą opieką. Dzięki temu wiemy jakie są najczęstsze problemy zdrowotne konkretnych grup zawodowych i które z nich powodują największą absencję chorobową. Na tej podstawie potrafimy dobrać prozdrowotne rozwiązania dla Twoich pracowników.

O nas

Zdiagnozujemy potrzebę

Na podstawie informacji o pracownikach Twojej firmy zaproponujemy najlepsze, skrojone na miarę rozwiązanie

Obsłużymy akcję w dowolnym miejscu

Nie musisz martwić się kwestiami logistycznymi. Wesprzemy Cię w zakresie informacji dotyczących wymagań sanitarnych i związanych z miejscem akcji

Zapewnimy najlepszych ekspertów

Akcje przeprowadzą nasi eksperci – osoby z wysokimi kompetencjami merytorycznymi i interpersonalnymi

Wzbogacimy waszą wiedzę

Przekazywana wiedza jest oparta o najnowsze doniesienia naukowe i aktualny stan wiedzy

Zapewnimy materiały dodatkowe

Część akcji dodatkowo wspieramy materiałami: plakatami czy materiałami w formie cyfrowej

Na podstawie informacji o pracownikach Twojej firmy zaproponujemy najlepsze, skrojone na miarę rozwiązanie

Nie musisz martwić się kwestiami logistycznymi. Wesprzemy Cię w zakresie informacji dotyczących wymagań sanitarnych i związanych z miejscem akcji

Akcje przeprowadzą nasi eksperci – osoby z wysokimi kompetencjami merytorycznymi i interpersonalnymi

Przekazywana wiedza jest oparta o najnowsze doniesienia naukowe i aktualny stan wiedzy

Część akcji dodatkowo wspieramy materiałami: plakatami czy materiałami w formie cyfrowej

Nasze wyróżnienia

Nasze wyróżnienia